POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU LANEPERFUMY.PL

Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w laneperfumy.pl.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne!

Nasz sklep posiada certyfikat SSL, dzięki któremu możecie mieć Państwo pewność, że wszystkie przesyłane przez Państwa dane są zaszyfrowane i całkowicie zabezpieczone!

Certyfikaty SSL są niezbędne dla wszystkich podmiotów udostępniających swoje usługi za pośrednictwem internetu lub sieci lokalnych w celu zapewnienia:

 • bezpieczeństwa – szyfrowanie połączeń, bezpieczne przekazywanie danych osobowych,
 • wiarygodności – potwierdzenie tożsamości strony WWW lub serwera w internecie,
 • zaufania – świadczenie usług zgodnie ze światowymi standardami.

A. Dane osobowe

1. Kto jest Administratorem danych osobowych LanePerfumy.pl?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: NOLIA COSMETICS Sp. z o.o., ul.Gabriela Narutowicza 8A, 43-600 Jaworzno

2. Jakie są dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem odo@laneperfumy.pl.

3. Jaki jest zakres i cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?
Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, płeć.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w określonych poniżej celach:

 • Kontakt w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytania (czat, telefon, e-mail, formularz kontaktowy, poczta tradycyjna). Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów.
 • Złożenie i zarządzanie kontem w serwisie, zapewnienie jego obsługi oraz realizowanych z jego wykorzystaniem transakcji. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów.
 • Realizacja umowy sprzedaży lub zamówienia. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  1. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja reklamacji oraz zwrotu towaru.
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw.
 • Dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów.
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów.
 • Zbieranie opinii o sposobie realizacji transakcji, cechach towaru oraz firmie.
  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów.
 • Analiza zainteresowań towarami i usługami oraz badanie satysfakcji klienta.
  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz wyznaczanie optymalnych kierunków rozwoju działalności gospodarczej Administratora.
 • Organizacja programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych.
  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing usług własnych.
 • Personalizacja treści reklamowych w zakresie naszych usług i towarów, zgodnie z aktywnościami na naszej stronie LanePerfumy i w Internecie (cookies, adres IP).
  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing usług własnych.
 • Przesyłanie treści reklamowych , edukacyjnych i informacyjnych (newsletter, poczta tradycyjna, e-mail).
  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing usług własnych.
 • Prowadzenie rachunkowości Administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych.
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Jak są pozyskiwane dane osobowe?
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

5. Komu są przekazywane dane osobowe?
Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Twisto Polska sp. z o.o.,
 • dostawcom usług prawnych, doradczych i marketingowych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • organom publicznym, w tym organom skarbowym, Policji, organom ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6. Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?
Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

7. Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?
Czas, przez jaki będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych, zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania, i tak:

 • realizacja umowy sprzedaży – okres wymagany przepisami o rachunkowości i podatkach do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • dochodzenie roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego,
 • przetwarzanie na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody np. usunięcia konta w serwisie lub wypisania się z newslettera.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?
Przysługuje Państwu:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia sprzeciwu jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jednakże jeśli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód będziemy je nadal przetwarzać;
 • prawo do przenoszenia danych do innego Administratora danych;
 • w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

9. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub jej realizacji.

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich wykorzystanie do prowadzonych przez nas działań marketingowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

10. Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Podane przez Państwo dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji dostosowanych do Państwa zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Państwo dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

B. LanePerfumy.pl (cookies)

LanePerfumy.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia LanePerfumy.pl rozpoznania Państwa i dostosowania LanePerfumy.pl do Państwa potrzeb.

LanePerfumy.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania;
2. zapamiętania zawartości Państwa koszyka;
3. zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania LanePerfumy.pl;
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania LanePerfumy.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swój przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z LanePerfumy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w LanePerfumy.pl chcieliby je Państwo je skasować, możecie to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez LanePerfumy.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swój przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z LanePerfumy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w LanePerfumy.pl chcieliby je Państwo je skasować, możecie to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez LanePerfumy.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swój przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z LanePerfumy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w LanePerfumy.pl chcieliby je Państwo je skasować, możecie to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

E. Wtyczki portali społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane się wtyczki portali społecznościowych: Facebook, Google+.

Wbudowane w strony Serwisu wtyczki portali społecznościowych przesyłają do tych serwisów określone informacje, zgodnie z zasadami wskazanymi w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).

F. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych naszych partnerów handlowych. Nad obcymi stronami internetowymi nie mamy jednak żadnej kontroli, tym samym nie podlegają one naszym zasadom ochrony danych osobowych. Ze względu na to, że odsyłamy do stron internetowych naszych solidnych partnerów handlowych, jesteśmy przekonani, że także u nich ochrona danych osobowych jest wystarczająca. Jednak jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, muszą się Państwo kierować informacjami na ich stronach internetowych.

G. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

H. Zmiana Polityki Prywatności LanePerfumy.pl

LanePerfumy.pl zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania LanePerfumy.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

I. Inne postanowienia

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

J. Kontakt

LanePerfumy.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Państwo numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 12 444 79 71 lub email odo@laneperfumy.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, o ile Państwo nie możecie lub nie chcecie zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 12 444 79 71 lub email odo@laneperfumy.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
NOLIA COSMETICS Sp. z o.o., ul.Gabriela Narutowicza 8A, 43-600 Jaworzno