POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU LANEPERFUMY.PL

Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w laneperfumy.pl.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne!

Nasz sklep posiada certyfikat SSL, dzięki któremu możecie mieć Państwo pewność, że wszystkie przesyłane przez Państwa dane są zaszyfrowane i całkowicie zabezpieczone!

Certyfikaty SSL są niezbędne dla wszystkich podmiotów udostępniających swoje usługi za pośrednictwem internetu lub sieci lokalnych w celu zapewnienia:

 • bezpieczeństwa – szyfrowanie połączeń, bezpieczne przekazywanie danych osobowych,
 • wiarygodności – potwierdzenie tożsamości strony WWW lub serwera w internecie,
 • zaufania – świadczenie usług zgodnie ze światowymi standardami.

A. Dane osobowe

1. Kto jest Administratorem danych osobowych laneperfumy.pl?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: NOLIA COSMETICS Sp. z o.o. (zwana dalej NOLIA), ul.Gabriela Narutowicza 8A, 43-600 Jaworzno.
W związku z użyciem na stronie sklepu wtyczki „Lubię to” współadministratorem danych osób, które skorzystały z tej funkcjonalności jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.
W związku z analizą ruchu na stronie internetowej i przekierowywaniem do niej z reklam wyświetlanych na innych witrynach - współadministratorem danych osób, które znalazły się na naszej stronie w związku z takim przekierowaniem jest TradeTracker Poland Sp. z o.o. ul. Rolna 175 B, 02-729 Warszawa

2. Jakie są dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem odo@laneperfumy.pl.

3. Jaki jest zakres i cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?
NOLIA – samodzielnie, lub wspólnie z innymi administratorami przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników sklepu. Celem przetwarzania jest utrzymanie w systemie konta, które umożliwia dokonywanie zakupów. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację konta w systemie. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto, poprzez funkcję „RODO” w panelu „Moje konto”. Po dokonaniu zakupów w sklepie, dane przetwarzane są w celu realizacji umowy kupna – sprzedaży, oraz później do obsługi ewentualnych roszczeń czy reklamacji do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie krócej niż wynika to z przepisów podatkowych (aktualnie 5 pełnych lat od ostatniej transakcji).
  Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą dla administratora wsparcie organizacyjne, informatyczne lub techniczne w ramach obsługi sklepu internetowego – na podstawie zawartych umów, oraz – w przypadku wystąpienia z uzasadnionym żądaniem – organom uprawnionym z tytułu przepisów prawa.
 • Dane odbiorców newslettera. Celem przetwarzania jest wysyłka wiadomości marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody osoby – do momentu wycofania zgody poprzez rezygnację z subskrypcji. W związku z korzystaniem przez Administratora z automatycznych narzędzi do wysyłki newslettera do danych mogą mieć dostęp podmioty, które są właścicielami takiego narzędzia. Podanie danych w postaci adresu e-mail lub / i sms jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 • Dane użytkowników strony internetowej w zakresie adresu IP gromadzone są nie dłużej niż przez okres trzech lat w celu analizy ruchu na stronie internetowej oraz personalizacji treści reklamowych wyświetlanych użytkownikowi, jak również w celu zapewnienia sprawnego ustanowienia połączenia i zabezpieczenia systemu. Dane gromadzone są za pomocą automatycznych narzędzi do analizy, opisanych w punkcie C niniejszej informacji, w związku z czym do danych mogą mieć dostęp podmioty, będące dostawcami tych narzędzi.
 • Dane gromadzone w związku z prowadzeniem fanpage Lane Perfumy na portalu społecznościowym Facebook. NOLIA umożliwia kontakt za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, a także umieszczanie komentarzy pod postami oraz przypisanie reakcji (,,emotikonów”) pod danym postem, gdzie Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności obejmujące imię, nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż czas istnienia fanpage po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych, w razie konieczności przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie, informacje te są usuwane z poziomu administratora fanpage i nie będzie możliwości dostępu do tych danych. Administrator może wykorzystywać narzędzia statystyczne udostępniane przez Facebook w ramach prowadzonych kampanii marketingowych. W tym zakresie Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne obejmujące wiek, płeć, lokalizację, zainteresowania w celu dostosowania ewentualnych treści do użytkowników oraz kampanii marketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i gromadzi przez okres prowadzenia kampanii, a następnie w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator może przeprowadzać konkursy na swoim fanpage i w ramach organizacji i wyboru zwycięzcy dokonuje przetwarzania danych użytkowników, w szczególności obejmujących imię, nazwisko użytkownika jako swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są przetwarzane w polu fanpage przez okres organizacji konkursu, a następnie w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Dane osobowe opiniujących produkty i transakcje. Celem przetwarzania jest prowadzenie statystyk i gromadzenie recenzji produktów i transakcji administratora. Podstawą przetwarzania jest zgoda opiniującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana wraz z dodaniem opinii. Opiniujący podaje swoje dane dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia dodanie opinii. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą dla administratora wsparcie organizacyjne, informatyczne lub techniczne w ramach gromadzenia opinii – na podstawie zawartych umów, oraz – w przypadku wystąpienia z uzasadnionym żądaniem – organom uprawnionym z tytułu przepisów prawa.

4. Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską? Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, którzy przekazują dane do USA na podstawie programu Tarcza Prywatności (DPA), dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską.

5. Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?
Przysługuje Państwu:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia sprzeciwu jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jednakże jeśli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód będziemy je nadal przetwarzać;
 • prawo do przenoszenia danych do innego Administratora danych o ile dane przetwarzane są w systemie informatycznym na podstawie zgody lub umowy z Administratorem ;
 • w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

6. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne
Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub jej realizacji.
Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich wykorzystanie do prowadzonych przez nas działań marketingowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Podane przez Państwo dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

B. laneperfumy.pl (cookies)

laneperfumy.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia laneperfumy.pl rozpoznania Państwa i dostosowania laneperfumy.pl do Państwa potrzeb.

laneperfumy.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania;
2. zapamiętania zawartości Państwa koszyka;
3. zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania laneperfumy.pl;
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania laneperfumy.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z laneperfumy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w laneperfumy.pl chcieliby je Państwo skasować, możecie to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

C. GOOGLE ANALYTICS (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez laneperfumy.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie Pańśtwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z laneperfumy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w laneperfumy.pl chcieliby je Państwo skasować, możecie to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

D. GOOGLE ADS (cookies)

Google Ads wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez laneperfumy.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z laneperfumy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w laneperfumy.pl chcieliby je Państwo skasować, możecie to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

E. WTYCZKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z plików cookies oferowanych przez zewnętrznych dostawców (ang. third parties cookies). Wykorzystywane są one szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony, jak również z reklamą, analityką oraz pomiarem rezultatów kampanii reklamowych. Zewnętrznymi dostawcami plików cookies na naszej stronie są następujące podmioty:

 • Facebook.
  Wbudowane w strony Serwisu wtyczki portalu społecznościowego przesyłają do tego serwisu określone informacje, zgodnie z zasadami wskazanymi w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.
  Administrator danych:
  Meta Platforms Ireland Limited
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Ireland.
  Polityka prywatności podmiotów przetwarzających dane: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • TikTok – ma na celu pomiar i poprawę skuteczności kampanii reklamowych oraz personalizację doświadczenia użytkownika (w tym reklamy) na TikTok.
  Administrator danych:
  TikTok Technology Limited 2 Cardiff Lane Grand Canal Dock, Dublin 2 DUBLIN, D02 E395 Ireland;
  TikTok Information Technologies UK Limited 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, United Kingdom.
  Polityka prywatności podmiotów przetwarzających dane: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL
 • Pinterest – ma na celu identyfikowanie i rozpoznawanie użytkownika. Zawiera unikalny identyfikator UIDD do grupowania działań na różnych stronach. Służy do reklamy ukierunkowanej.
  Administrator danych:
  Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
  Polityka prywatności podmiotu przetwarzającego dane: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
 • Reddit - identyfikator sesji, który umożliwia śledzenie aktywności użytkownika na portalu Reddit w ciągu jednej sesji przeglądarki. Dzięki temu Reddit może lepiej zarządzać interakcjami użytkownika, zapewniając spersonalizowane i dostosowane doświadczenie użytkownika podczas korzystania z tej platformy.
  Administrator danych:
  Reddit Ireland Limited
  Attn: Reddit EU Data Inquiries
  Georges Quay Plaza, Floor 2 - 101,
  Dublin D02 F856
  Ireland.
  Polityka prywatności podmiotu przetwarzającego dane: https://www.reddit.com/policies/privacy-policy

Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).

F. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych naszych partnerów handlowych. Nad obcymi stronami internetowymi nie mamy jednak żadnej kontroli, tym samym nie podlegają one naszym zasadom ochrony danych osobowych. Ze względu na to, że odsyłamy do stron internetowych naszych solidnych partnerów handlowych, jesteśmy przekonani, że także u nich ochrona danych osobowych jest wystarczająca. Jednak jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, muszą się Państwo kierować informacjami na ich stronach internetowych.

G. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI laneperfumy.pl

laneperfumy.pl zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania laneperfumy.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

H. INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

I. KONTAKT

laneperfumy.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Państwo numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 12 444 79 71 lub email odo@laneperfumy.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, o ile Państwo nie możecie lub nie chcecie zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 12 444 79 71 lub email odo@laneperfumy.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
NOLIA COSMETICS Sp. z o.o., ul. Gabriela Narutowicza 8A, 43-600 Jaworzno